Τρέχουσα προσφορά: 12.00€ από 21.00€
Έκπτωση: 43%

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΣΣΑΣ

Μόνο 12.00€
Campaign Ended
Αξία Έκπτωση Κέρδος
21.00€ 43% 9€


Η προσφορά λήγει:
31/05/2017

Τοποθεσία:

Δες μεγαλύτερο χάρτη

Όροι και Στοιχεία της Προσφοράς:

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΣΣΑΣ

 

Ένας τόμος , 251 σελίδες , σχήμα 14Χ 21 . Εκδόσεις Αετός 2002 (ανατύπωση εκ του πρωτοτύπου του 1946)

 

Τρείς μεγάλες μελέτες του αειμνήστου ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΠΑΣΣΑ  !

 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ - SOS - ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ όλα μαζί σε έναν τόμο !

 

Ο αναγνώστης, που θα έχη ασφαλώς παραξενευθή από τον τίτλον αυτού του βιβλίου, καλόν θα είναι να το διαβάση ολόκληρον πριν καταλήξη εις οιανδήποτε σκέψιν ή κρίσιν περί αυτού. Είναι άλλως τε τόσο μικρόν εις όγκον που δεν θα χάση και πάρα πολύν καιρόν δια να πληροφορηθή, εάν αυτό που λέγει ο τίτλος του είναι υπερβολή, συκοφαντία ή πραγματικότης.


Δυστυχώς, εις το σημείον που έχουν φθάσει σήμερον οι άνθρωποι και η ανθρωπότης ολόκληρος, δεν είναι και τόσον αδιάφορον πράγμα να γνωρίση κανείς διατί οι άνθρωποι, και ως άτομα και ως Λαοί, παρά τον τρομερόν αγώνα που διεξήγαγον μόλις πρό τινος δια την εξασφάλισιν της ελευθερίας και της ησυχίας των και δια την πραγματοποίησιν μιας καλυτέρας αύριον, είναι εν τούτοις σήμερον ανήσυχοι δια το μέλλον.

 

Και φυσικά προσεπάθησα, όπως θα αντιληφθή ο αναγνώστης, να τον πληροφορήσω, κατά το δυνατό βεβαίως, δι' όλα τα ζητήματα, με τα οποία ασχολούνται οι διάφοροι πνευματικοί και πολιτικοί ηγέται της αναθρωπότητος, οίτινες, δυστυχώς, είναι και οι κυρίως υπεύθυνοι δια την κατάστασιν ή μάλλον δια την κατάπτωσιν που παρουσιάζει η ανθρωπότης και εις την εποχήν μας.


Συνεπώς, εάν ησθάνθην την ανάγκην να γράψω το ανά χείρας βιβλίον, έπραξα τούτο, όχι μόνον διότι πιστεύω ότι η λογική της επιστήμης, έργον της οποίας γενικώς είναι ο παράδοξος πολιτισμός μας, δεν είναι αλάθητος, αλλά και διότι πιστεύω ότι οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες και οι πολιτικοί ακόμη θα ηδύναντο να προσφέρουν καλυτέρας υπηρεσίας εις τους ανθρώπους, εάν δεν είχον εκτραπή από τον πραγματικόν προορισμόν των, όστις θα έπρεπε να είναι η θετική εξυπηρέτησις του ανθρώπου και μόνον του ανθρώπου, τον οποίον, όπως αποδεικνύεται, έχουν παρασύρει δυστυχώς εις ένα φαύλον κύκλον, εντός του οποίου παραδέρνουν και αυτοί μετ' αυτού

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΣΣΑΣ

 

 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΜΕ 12 ΕΥΡΩ !

 

Δωρεάν τα έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα !

 

 


Πληροφορίες:

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 114

104.44 ΑΘΗΝΑ

210 3815000

FAX 210 3828295

Δείτε περισσότερα


 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΣΣΑΣ

 

Ένας τόμος , 251 σελίδες , σχήμα 14Χ 21 . Εκδόσεις Αετός 2002 (ανατύπωση εκ του πρωτοτύπου του 1946)

 

Ενδεικτικά τα περιεχόμενα του τόμου :

 

Ο Άνθρωπος αυτό το Κτήνος
S.O.S.
Πώς θα γίνει ο Τρίτος Γύρος

 
Φτιάξτε μόνος σας την προσφορά που σας ενδιαφέρει!!!
Εσείς γράψτε μας ποιό βιβλίο θέλετε και εμείς θα σας δώσουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς!!! Ζητήστε το!
Σαν Σήμερα...
  • 1828: Η ελληνική κυβέρνηση παίρνει βοήθεια από την Ρωσία, για τις ανάγκες του αγώνα, 1.500.000 ρούβλια.
  • 1919: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Πέργαμο.
  • 1922: Ο Κεμάλ αρχίζει την επίθεσή του εις το Εσκί-Σεχίρ της Μ. Ασίας.
Εορτολόγιο...
Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Ισαακίου ηγουμένου μονής Δαλμάτων, Βαρλαάμ οσίου