Τρέχουσα προσφορά: 58.00€ από 94.00€
Έκπτωση: 38%

ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΒΕΡΤΟΛΙΝΗ

Μόνο 58.00€
Campaign Ended
Αξία Έκπτωση Κέρδος
94.00€ 38% 36€


Η προσφορά λήγει:
23/12/2015

Τοποθεσία:

Δες μεγαλύτερο χάρτη

Όροι και Στοιχεία της Προσφοράς:

Ρωμαϊκή ιστορία


Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας: Από του θανάτου του Καίσαρος μέχρι του 476 μ.Χ.

Φραγκίσκου Βερτολίνη
μετάφραση: Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου

Πελεκάνος, 2012 ( Α΄ΕΚΔΟΣΗ 1893)

 

Δύο τόμοι  1226  σελ. Σχήμα 17 Χ 24 εκ.

 

ISBN 978-960-400-644-1,

 

Η σημαντικότερη ιστορία των Ρωμαϊκών χρόνων στην παγκόσμια βιβλιογραφία !

 

Μεταφρασμένο απο τον  ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ, Καθηγητού της Ιστορίας εν τω Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1893 !

 

Σε νέα ανατύπωση του πρωτοτύπου με 109 γκραβούρες από την ιστορία της Ρώμης !

 

 

 

"Η Ρωμαϊκή ιστορία του Βερτολίνη, επέχουσα μέσην θέσιν μεταξύ αυστηράς επιστημονικής ερεύνης και δημώδους αναγνώσματος, μοι εφάνη καταλληλότατη προς πλήρωσιν της παρ' ημίν υφισταμένης ανάγκης, ήτις απέβλεπε εις τε την ακαδημαϊκήν νεολαίαν άμα και τους πολλούς των παρ' ημίν φιλιστόρων"

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  Π. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

 

 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΟΜΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕ 58 ΕΥΡΩ!

 

Συμπεριμβάνονται τα έξοδα αποστολής αε όλη την Ελλάδα !

 

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ ! 

 

 


Πληροφορίες:

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263

ΚΗΦΙΣΙΑ

 210- 8015113

 210-3815000

 

Δείτε περισσότερα


Ρωμαϊκή ιστορία


Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι καταλύσεως της δυτικής αυτοκρατορίας: Από του θανάτου του Καίσαρος μέχρι του 476 μ.Χ.


Φραγκίσκου Βερτολίνη

μετάφραση: Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου

Πελεκάνος, 2012 ( Α΄Έκδοση)

 

Δύο τόμοι : 1226  σελ.Σχήμα 17 Χ24 εκ

 

ISBN 978-960-400-644-1,

 

 

"Η Ρωμαϊκή ιστορία του Βερτολίνη, επέχουσα μέσην θέσιν μεταξύ αυστηράς επιστημονικής ερεύνης και δημώδους αναγνώσματος, μοι εφάνη καταλληλότατη προς πλήρωσιν της παρ' ημίν υφισταμένης ανάγκης, ήτις απέβλεπε εις τε την ακαδημαϊκήν νεολαίαν άμα και τους πολλούς των παρ' ημίν φιλιστόρων."

 

Ένα μεγάλο έργο για σημαντικές βιβλιοθήκες !

 

Αναλυτικά τα περιεχόμενα των τόμων : 

 

 

 

1. Οι πρώτοι λαοί της Ιταλίας
Το όνομα Ιταλία - Προϊστορική εποχή - Τα ιταλικά φύλα - Οι Ιάπυγες - Οι Ιταλικοί - Οι Τυρρηνοί

 

2. Ο οικισμός της Ρώμης
Το Λάτιον - Αρχή της Ρώμης - Αι εθνικοί φυλαί - Οι Λούκερες

 

 

3. Η Ρώμη βασιλευομένη
Ο περί Ρωμύλου μύθος - Νουμάς Πομπίλιος - Τύλλος Οστίλιος - Άγκος Μάρκιος - Οι Ταρκύνιοι

 

 

4. Η Ρώμη επί των υπάτων
Η επανάστασις του 510 π.Χ. - Πόλεμοι των Ρωμαίων μετά την έξωσιν των Ταρκυνίων - Η σύγκλητος - Η πληθύς - Η δημαρχία - Κοριολανός - Σπούρτιος Κάσσιος - Ολιγαρχία των Φαβίων - Γναίος Γενούκιος - Ο Ποπλίλιος νόμος - Η δεκαρχία - Οι Βαλέριοι Οράτιοι νόμοι - Η επιγαμία και η μεθ' υπατικής εξουσίας χιλιαρχία - Η τιμητεία - Σπούριος Μαίλιος - Μάρκος Μάνλιος - Οι Λικίνιοι Σέξτιοι νόμοι - Η στρατηγία - Εξίσωσις των πατρικίων και της πληθύος

 

 

5. Η Ρώμη καθυποτάσσουσα την Ιταλίαν
Χαρακτηρισμός της ελευθέρας ρωμαϊκής πολιτείας - Η Τυρρηνία και η πτώσις των Ουηίων - Οι Γαλάται - Η Αλλιάς ημέρα και η πυρπόλησις της Ρώμης - Η προς τους Σαυνίτας και Λατίνους πόλεμοι - Ο προς τους Σαυνίτας και Τυρρηνούς πόλεμος - Η εν Σεντίνω μάχη - Η καθυπόταξις της Ιταλίας και ο Πύρρος

 

 

6. Η Ρώμη καθυποτάσσουσα τον κόσμον
Η Καρχηδών - Ο πρώτος καρχηδονικός πόλεμος - Τα μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου πολέμου - Αννιβαϊκός πόλεμος - Τελευταίος πόλεμος μεταξύ Ρωμαίων και Γαλατών - Πόλεμοι των Ρωμαίων εν τη Ανατολή - Τελευταίος καρχηδονικός πόλεμος - Οι εν Ιβηρία πόλεμοι - Διοργάνωσις των επαρχιών

 

 

7. Οι εμφύλιοι πόεμοι
Εσωτερική κατάστασις της πολιτείας προ των Γράκχων - Μάρκος Πόρκιος Κάτων ο Κηνσώριος - Μεταρρυθμίσεις του Τιβερίου Γράκχου - Παπίριος Κάρβων και Σκιπίων Αιμιλιανός - Ο Γάϊος Γράκχος και η επανάστασις - Γάϊος Μάριος - Ο κατά Ιουγούρθα πόλεμος - Οι Κίμβροι και οι Τεύτονες - Δημαγωγικαί στάσεις - Ο συμμαχικός πόλεμος - Η επανάστασις του Σουλπικίου - Ο πρώτος μιθραδατικός πόλεμος - Η αιματηρά δημαγωγία - Ο Σύλλας δικτάτωρ - Η αποστασία του Λεπίδου - Ο κατά του Σερτωρίου πόλεμος - Ο δουλικός πόλεμος - Πρώτη υπατεία του Γναίου Πομπηίου - Η Ανατολή και ο Πομπήιος - Η συνωμοσία του Κατιλίνα - Η υπατεία του Κικέρωνος - Η πρώτη τριαρχία - Η κατάκτησις της πέραν των Άλπεων Γαλατίας - Ο μεταξύ Καίσαρος και Πομπηίου πόλεμος - Η δικτατωρία του Ιουλίου Καίσαρος
Πίναξ των εν τω πρώτω τόμω περιλαμβανομένων εικόνων

 

 

8. Η καθίδρυσις της αυταρχίας
Πρώτα επακόλουθα του θανάτου του Καίσαρος - Ο Μάρκος Αντώνιος κύριος της πολιτείας - Πρώται πράξεις του Οκταβιανού - Ο περί την Μουτίνην πόλεμος - Πρώτη υπατεία του Οκταβιανού - Η δευτέρα τριαρχία - Δυαρχία του Οκταβιανού και Αντωνίου - Ο τελευταίος εμφύλιος πόλεμος

 

 

9. Ήθη και πνευματική ανάπτυξις
Ο βίος των Ρωμαίων - Αρχαί της διαφθοράς - Οι κατά της πολυτελείας νόμοι - Τα Βακχεία - Πνευματική ανάπτυξις

 

 

10. Η ελευθεριάζουσα αυτοκρατορία

 

Α΄. ΟΚΤΑΒΙΑΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Η πολιτεία αυτού - Μεγάλοι άνδρες, μεγάλα έργα - Κατάκτησις των Άλπεων - Πόλεμος των Ρωμαίων προς τους Γερμανούς - Ο οίκος του Αυγούστου - Μαρόβουδος και Τιβέριος

 

Β΄. ΤΙΒΕΡΙΟΣ
Η μεταβίβασις της αρχής - Γερμανικός - Διοίκησις του Τιβερίου

 

Γ΄. ΓΑΪΟΣ ΚΑΛΙΓΟΛΑΣ
Τυραννίς και παραφροσύνη

 

Δ΄. ΚΛΑΥΔΙΟΣ
Ο χαρακτήρ αυτού και τα έργα - Οι σύμβουλοι του αυτοκράτορος

 

Ε΄. ΝΕΡΩΝ
Η πενταετηρίς. Πρώτη τραγωδία - Τελευταία πολεμικά κατορθώματα - Μητροκτονία και συζυγοκτονία - Ο Νέρων ως τεχνίτης - Η πυρκαϊά της Ρώμης - Πρώτος διωγμός των Χριστιανών - Ο χρυσούς οίκος - Ιουδαϊκός πόλεμος - Εμφύλιος πόλεμος

 

ς΄. ΓΑΛΒΑΣ

 

Ζ΄. ΟΘΩΝ

 

Η΄. ΒΙΤΕΛΛΙΟΣ

 

11. Η αγαθοποιός αυτοκρατορία

 

Α΄. Ο Κλαύδιος Κιβίλιος και η επανάστασις των Κελτών και Γερμανών - Τέλος του ιουδαϊκού πολέμου

 

Β΄. ΒΕΣΠΑΣΙΑΝΟΣ και πολιτεία αυτού

 

Γ΄. ΤΙΤΟΣ
Η έκρηξις του Βεσουβίου - Ρωμαϊκά μνημεία

 

Δ΄. ΔΟΜΙΤΙΑΝΟΣ
Πρώτος δακικός πόλεμος - Ωμότης του Δομιτιανού

 

Ε΄. ΝΕΡΒΑΣ
Νέα εποχή της αυτοκρατορίας

 

ς΄. ΤΡΑΪΑΝΟΣ
Σύνδεσμος της αυταρχίας μετά της ελευθερίας - Δεύτερος δακικός πόλεμος - Αρίστη διοίκησις [...]

 

Ζ΄. ΑΔΡΙΑΝΟΣ

 

 

Η΄. ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ Ο ΕΥΣΕΒΗΣ

 

Θ΄. ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΟΣ ΟΥΗΡΟΣ

 

 

12. Η στρατιωτική αυτοκρατορία

 

 

13. Η συναρχία εν τη αυτοκρατορία

 

 
Φτιάξτε μόνος σας την προσφορά που σας ενδιαφέρει!!!
Εσείς γράψτε μας ποιό βιβλίο θέλετε και εμείς θα σας δώσουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς!!! Ζητήστε το!
Σαν Σήμερα...
  • 1825: Ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος καταφθάνει εις το Ναυαρίνο και αποβιβάζει στρατό και εφόδια.
  • 1924: Ζητείται η παραπομπή εις δίκη των υπευθύνων αξιωματικών της Μικρασιατικής Καταστροφής.
  • 1979: Κηρύσσεται έκπτωτος ο μητροπολίτης Πρεβέζης για ηθικά σκάνδαλα.
Εορτολόγιο...
Κυριακή 23 Ιουνίου 2024
Αριστοκλέους, Δημητρίου και Αθανασίου μαρτύρων