Τρέχουσα προσφορά: 28.00€ από 132.00€
Έκπτωση: 79%

ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΕ 10 ΤΟΜΟΥΣ


ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Μόνο 28.00€
Campaign Ended
Αξία Έκπτωση Κέρδος
132.00€ 79% 104€


Η προσφορά λήγει:
29/10/2015

Τοποθεσία:

Δες μεγαλύτερο χάρτη

Όροι και Στοιχεία της Προσφοράς:

10 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ!

 

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ (ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Εκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 1975

Αριθμός σελίδων

336

Διαστάσεις

21x14[...] Έφτανε, με το θρύλο του Θερίσου, από τη μπαρουτοκαπνισμένη μεγαλόνησο, που βρισκότανε στο αποκορύφωμα πολυχρόνιων αγώνων, για να φυσήσει την ηρωική της πνοή στον ταπεινωμένο και μουδιασμένον Ελληνισμό και να φέρει μια ραγδαία και απότομη ανύψωση. Όταν σκεφτεί κανείς σε ποια κατάσταση βρήκε την Ελλάδα, την απαισιοδοξία που επικρατούσε, το χάος που παράδερνε, δε μπορεί παρά να θαυμάσει την αλλαγή που κατάφερε ο Βενιζέλος: Η κύρια και μεγάλη πράξη του είναι, βέβαια, ότι χάραξε μια γραμμή σταθερή, μεγάλη και γόνιμη στην εξωτερική πολιτική. Αλλά, για να οδηγήσει το έθνος στους μεγάλους αγώνες για την αποκατάστασή του, έπρεπε να το εμπνεύσει και να το ενθουσιάσει.
"Παρ' όλας τας διαφωνίας μας έλεγε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, σε μια συνέντευξί του στο "Νέο Κόσμο", το Δεκέμβρη του 1933 - δεν θα ήτο δίκαιον να μην αναγνωρίσωμεν, ότι κατώρθωσεν ο Βενιζέλος να εξύψωση το Κράτος και επιβάλη το κύρος του, να το καταστήση λαϊκώτερον, πατρικώτερον απέναντι των πολιτών, ν' αναπτύξη τις λειτουργίες του και να το συγκροτήση. Όσον και αν συνεκρούσθημεν εις τα ζητήματα της κοινωνικής και εργατικής πολιτικής, δεν ημπορούμεν να μην αναγνωρίσωμεν, ότι ο Βενιζέλος εν συγκρίσει προς όλους τους άλλους αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων, τους κυβερνήσαντας τον τόπον προ αυτού, υπήρξεν ο συγγενέστερος προς ημάς. Ενώ οι παλαιότεροι δεν ήθελαν ν' ακούσουν περί εφαρμογής εργατικής νομοθεσίας και υπάρξεως κοινωνικών ζητημάτων, τα οποία εθεώρουν αποκλειόμενα εκ της οικονομικής καταστάσεως του τόπου και της ψυχολογίας του λαού, ο Βενιζέλος ανεγνώρισε και την ύπαρξιν κοινωνικού ζητήματος εις τον τόπον και την ανάγκην κοινωνικής νομοθεσίας.
Δεν ημπορούμεν να λησμονήσωμεν, ότι, ενώ οι παλαιότεροι εξηγείροντο εις το άκουσμα απαλλοτριώσεως τσιφλικιών και προέβαλλον το άθικτον της ατομικής ιδιοκτησίας ο Βενιζέλος ανεγνώρισε την κοινωνικήν ανάγκην ως λόγον επιτρέποντα την απαλλοτρίωσιν μεγάλων κτημάτων και εξεφώνησε μάλιστα και ένα φιλιππικόν εναντίον φίλων του, όπως του μακαρίτου Ηλιοπούλου και άλλων, οι οποίοι μας επετέθησαν δριμύτατα εις την Βουλήν, διότι μετά θέρμης υπεστηρίξαμεν την δια συνταγματικής διατάξεως διευκόλυνσιν της απαλλοτριώσεως των τσιφλικιών χάριν της αποκαταστάσεως των ακτημόνων καλλιεργητών. Δεν ημπορούμεν να λησμονήσωμεν επίσης, ότι αργότερον ο Βενιζέλος ενεκαινίασε την εκπαιδευτικήν μεταρρύθμισιν, η οποία εισήγαγε την δημοτικήν εις τα σχολεία. Γενικώς, με την πολιτικήν που ηκολούθησε ο Βενιζέλος τότε, κατώρθωσε να ενδυνάμωση το κράτος, να εξυψώση το φρόνημα του έθνους, να εμπνεύση μεγάλην εμπιστοσύνην και έτσι να εφαρμόση συνεχώς την εξωτερικήν πολιτικήν, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερόν του έργον, όπου ομολογουμένως διέλαμψαν αι πολιτικαί του αρεταί.
Η ραγδαία, αλλά συνάμα και μεθοδική προετοιμασία του Έθνους, για να προλάβει τις κοσμογονικές μεταβολές που πρόβλεπε πως θα γίνουν στα Βαλκάνια, στάθηκε θαυμαστό αριστούργημα. Από την πρώτη στιγμή έδειξε, φύση αρχική, τον άνθρωπο της εξουσίας. Κάθισε κάτω αυτούς που νόμιζαν πως κάτι έκαμαν. Τους τα είπε σταράτα, ότι ήταν έξω στόχου. Και τους έστειλε στους στρατώνες να τροχίζουν τα σπαθιά τους και να ετοιμάζονται για την απολυτρωτική εξόρμηση του Έθνους, που δεν θ' αργούσε ν' αρχίσει. Κι από κει και πέρα καταπιάστηκε, με μια γοργάδα χωρίς προηγούμενο να δίνει μορφή στο χάος που τον τριγύριζε. Καθώς δεν είχε δεσμό με κανένα ήταν ελεύθερος να διαλέξει τους συνεργάτες πού ήθελε κι' απόδειξε πως ήξερε να ξεχωρίζει. Στρατός, Ναυτικό, Υπουργοί, Υπάλληλοι μέχρι του τελευταίου πολίτη ένοιωσαν, από την πρώτη στιγμή, ότι στην κορφή της πυραμίδας στεκότανε ένας άντρας που, ποτισμένος από αίσθημα αποστολής και αξιοπρέπεια εξουσίας, δεν είχε καμμιά διάθεση να λυγίσει μπροστά σε κανένα και σε τίποτα. Για το μεγάλο ξεκίνημα που ετοίμαζε που θα γίνονταν το θεμέλιο και η αρχή της σύγχρονης Ελλάδας, χρειάζονταν δυο πράγματα: Ενθουσιασμός και πειθαρχία. Το πρώτο το φύσησε στις ψυχές με την πίστη του. Το δεύτερο το επέβαλε με τη δύναμή του. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 

 

ΦΙΛΙΚΟΙ

ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΕκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Οκτώβριος 2012

Αριθμός σελίδων

328

Διαστάσεις

21x14Θέμα

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Για τη Φιλική έχουν γίνει ως τώρα υποθέσεις διάφορες. Η ουσία όμως είναι μια: Ότι έκαμε το θαύμα ν' ανεβάσει με μιας τους Έλληνες από τη θέση του ραγιά στην ανώτατη βαθμίδα του ανθρώπου, όπως η φύση τον έχει φτιάσει: Πλάσμα λεύτερο και δημιουργικό.
Τρεις άντρες, από τ' ανώνυμο πλήθος, απλοϊκοί και σχεδόν αμόρφωτοι, κατάφεραν το απίστευτο, να λευτερώσουν τους Έλληνες, δεκαπέντε ολάκερα χρόνια πριν καταχτήσουν την εθνική τους λευτεριά. Με ποιο τρόπο μαγικό πέτυχαν τέτοιο λαμπρό αποτέλεσμα; Οι απλοί αυτοί άνθρωποι, που δεν είχανε διακριθεί ούτε προ, ούτε κατά, ούτε μετά τον αγώνα, για τίποτα άλλο, μπόρεσαν ωστόσο να συλλάβουν αυτή τη ζωντανή και βαθύτατη αλήθεια, που αποτελεί και τη μόνη αξία τους: Ότι ο άνθρωπος είναι ή δεν είναι λεύτερος - μέσα του.
Αυτή την εσωτερική λευτεριά, τη μόνη πραγματική, που απ' αυτήν πηγάζει και κάθε άλλη, μπόρεσαν να τη φυσήξουν και να τη ριζώσουν στην ψυχή των Ελλήνων. Αυτό είναι το κύριο, το μεγάλο τους έργο. Κι από ιστορία σίγουρα δε νιώθει τίποτα όποιος δε μπορεί να κάνει αυτό το πρώτο ξεκαθάρισμα. Από τη στιγμή που η Φιλική Εταιρία λευτέρωσε την ψυχή των Ελλήνων, η συμβίωση με τον καταχτητή δεν ήτανε πια δυνατή. Κι η προσφυγή στα όπλα πρώτη κι απλούστατη συνέπεια. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 

 

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΒΙΕΝΝΗ – ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΕΥΒΟΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Εκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 1972

Αριθμός σελίδων

320

Διαστάσεις

21x14

Θέμα

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑΤά χρυσά νειάτα της μεγάλης ελληνικής παροικίας γλεντούσαν αυτό το βράδυ, στη Βιέννα, στον παλιό καφενέ-μπυραρία, με τους γοτθικούς θόλους και την πελώρια προσωπογραφία του Γιάν. Σομπιέτσκι, του δοξασμένου βασιλιά των Πολωνών, πούχε γλυτώσει, με το σπαθί του, την αυστριακή πρωτεύουσα και τη χριστιανοσύνη, από ακράτητο κύμα της Τουρκιάς, πού θα τη σκλάβωνε. Με την άσπρη αιγκρέτα στο ανατολίτικο καπέλλο, με το μελαψό κι αυστηρό πρόσωπο του μεγάλου στρατιώτη, με το μάτι όλο φλόγα, με τη μουστάκα, πού κατέβαινε σαν περισπωμένη στα σαγόνια του, με το σπαθί ξεγυμνωμένο, καβάλλα τέλος στ' άτι το πολεμικό-αντίγραφο πιστό της προσωπογραφίας πού βρισκότανε στο Λβούφ-νόμιζες πώς θα ωρμούσε, από τον τοίχο, καί, τσαλαπατώντας την πελατεία του καφενέ, με τ' άλογό του, θάτρεχε έξω από τα τείχη της Βιέννας να πραγματοποιήσει, άλλη μια φορά, τον άθλο του. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

 

 

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΙΓΑΙΟΝ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Εκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 1972

Αριθμός σελίδων

552

Διαστάσεις

21x14Θέμα

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ[...] Οι αγώνες αυτοί του 1912-1913, που ιστορούνται σε τούτο τον τόμο, είναι η συνέχεια των υψηλών κατορθωμάτων της ελληνικής φυλής για την απελευθέρωσή της από το ζυγό βάρβαρου και απάνθρωπου τύραννου. Είναι εμψυχωμένοι από τη Μεγάλη Ιδέα πούτρεφε, πεντακόσια ολάκερα χρόνια, τα όνειρα των ραγιάδων και από το πνεύμα της πραγματοποίησης που έφερνε από την Κρήτη, υπόδουλος κι αυτός και για τούτο νιώθοντας τον πόνο των άλλων υποδούλων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος· κι' ακόμα από το πνεύμα της ανταπόδοσης, πούθελε να ξεπλύνει τη μεγάλη ντροπή του 1897 μια γενιά που δέχτηκε το μήνυμα του μεγάλου ηγέτη μ' ανυπόμονη λαχτάρα. [...]
Οι αγώνες αυτοί περιγράφονται σ' όλες τις λεπτομέρειες στις σελίδες που ακολουθούν, ως την ημέρα που με μια διαταγή του Βενιζέλου πέταξα τη στολή του στρατιώτη και παράτησα το ντουφέκι για να πάρω το χαρτοφύλακα του διπλωματικού ανταποκριτή στη μεγάλη διάσκεψη του Βουκουρεστίου. Εκεί παρακολούθησα άλλη μάχη· το κανόνι είχε πάψει να βροντά· αντιλαλούσε τώρα μονάχα το εκπληκτικό μυδραλιοβόλο των επιχειρημάτων του μεγάλου Έλληνα διπλωμάτη και υπόκωφες εκρήξεις ναρκών στα παρασκήνια. Έχει και αυτός ο πόλεμος το ζωηρό ενδιαφέρον του, τις αγωνιώδεις του φάσεις, τις νίκες και τις ήττες του, τις προελάσεις και τις υποχωρήσεις, τους ενθουσιασμούς και τις απογοητεύσεις· τις έζησα και αυτές και τις μεταδίδω ζωντανεμένες στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αυτού.
Θα είμαι ευτυχής αν από αυτό το νεώτερο "Γέρο του Μοριά" εμπνευστούν οι Έλληνες αναγνώστες σκληρή απόφαση για τη ζωή και πίστη απόλυτη στο μέλλον. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 

 

Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ 40 - ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΛΑΓΑ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΕκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 1972

Αριθμός σελίδων

480

Διαστάσεις

21x14Θέμα

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Είναι η ώρα για μια εξομολόγηση της γενεάς μας. Είχαμε βάλει ένα ερωτηματικό - ένα μεγάλο ερωτηματικό, μάλιστα - για τη νέα γενεά, την κατοπινή μας. Ήταν ένα ερωτηματικό γεμάτο ανησυχίες, σιωπηλές μέριμνες, φόβους. Ευκαιρία δε χάναμε - και πρώτος εγώ - που να μην υπογραμμίσουμε το τρομερό ερωτηματικό: Τι θα την έκαναν την Ελλάδα; Εμείς την είχαμε παραλάβει μικρή, με τον καυμό και την κηλίδα του 97. Χωρίς Μακεδονία, χωρίς Ήπειρο, χωρίς Κρήτη - είχαμε παραλάβει την Ελλάδα της Μελούνας και της ανυποληψίας: Την Ελλάδα του περίφημου "δίσκου της επαιτείας". Και με στερήσεις, με θυσίες, με αγώνες, με το αίμα μας και με το χρήμα μας, με προσπάθειες ηρωικές, ξεπλύναμε την παλιά ντροπή, τη μεγαλώσαμε, ανεμίσαμε τις σημαίες της, δοξασμένες και νικηφόρες, ως τ' ακρότατα όρια των εθνικών ονείρων, ερίξαμε τον κύβο στο δραματικό παιγνίδι του πρώτου μεγάλου πολέμου, βαδίσαμε τους ιστορικούς δρόμους των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τη βάλαμε να παρακαθίσει, ισότιμη με τα ισχυρότερα κράτη, στο τραπέζι των διεθνών διασκέψεων, είχαμε, τέλος, ολοκληρώσει κάτι που ονειρεύτηκαν τρεις ολόκληρες γενεές, πριν από μας. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Εκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Σειρά

ΜΕΛΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΑΝΤΑ 5

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 1972

Αριθμός σελίδων

328

Διαστάσεις

21x14Θέμα

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑΤο αέναο γίγνεσθαι της ανθρωπότητας, η τάση της προς μια ενότητα ολοένα πιο εσωτερική και πιο απόλυτη, πραγματοποιείται προοδευτικά με το ανέβασμα των ομάδων προς τα συγκροτήματα των φυλών και των εθνών. Όσο ατελέστερη και περιορισμένη παρουσιάζεται η ενότητα των μερών, τόσο χαμηλότερα βρίσκεται η στάθμη της ανθρωπότητας. Άλλο είναι το επίπεδό της, όταν τον πλανήτη σκεπάζει σκόνη ατελείωτη ομάδων, που φυτοζωούν και άλλο με το σχηματισμό των μεγάλων φυλών, όταν βλέπουμε την ιστορία να μπαίνει με τιτανικά βήματα στις λαμπρές περιόδους της. Τότε παρουσιάζονται στη σκηνή του κόσμου οι μεγάλοι θεοί, οι ημίθεοι και οι ήρωες θεμελιωτές. Τότε πλάθονται τα μεγάλα σύμβολα με το βαθύ κι' ανεξάντλητο νόημα.
Τότε σημειώνονται οι μεγάλες δημιουργίες, θρησκευτικές, γλωσσικές, καλλιτεχνικές. Τότε λάμπουν οι μεγάλες πράξεις. Τότε ο νους και η ψυχή παίρνουν το ψηλό τους πέταγμα. Τότε προσκλίνουν άπειρα πλήθη, στον ίδιον ζυγό ηθικής και νόμου. Τότε ανθίζει και τραγουδιέται ο έρωτας. Όσο μεστώνει και πλάθεται η συνείδηση των φυλών, τόσο ξυπνά και τρέφεται η συνείδηση της ανθρωπότητας. Αυτή την ανθρωπότητα μελετά ο Ηρόδοτος, όταν σπουδάζει, πρώτος απ' όλους, τους διάφορους λαούς. Τον είπαν πατέρα της ιστορίας. Είναι όμως ο σεβαστός προσπάππος της εθνογραφίας. [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

 

 

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

 Εκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Αριθμός σελίδων

488

Διαστάσεις

21x14Θέμα

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑΗ μορφή του Μιαούλη, άφθαρτη, τιτανική: θα μένει στους αιώνες σύμβολο ακατάλυτο της θαλασσινής αρετής μας. Θάναι αθάνατο παράδειγμα του τι δύναται να κάμει το πλούτος της ψυχής, η θέληση κ' η επιμονή, ακόμα και με την πιο φτωχειά ύλη. Θα ζει όσο στέκει Ελλάδα λεύτερη, μέσα στα στήθη του λαού και θα τα πλημμυρίζει θαυμασμό, αγάπη κ' ευγνωμοσύνη. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟ 1821 ΣΕ 14 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΚΕΤΣ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Εκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 1980

Αριθμός σελίδων

336

Διαστάσεις

21x14Θέμα

ΤΕΧΝΗ - ΘΕΑΤΡΟ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ/ΘΕΑΤΡΟ/ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣΑπό την ελληνική ιστορία, μ' όλο που την μαθαίναμε στα Σχολεία, οι περισσότεροι Έλληνες δεν ξέρουν καλά-καλά παρά κάτι ονόματα για θέσεις μερικών μαχών, προπαντός της ιστορίας των αρχαίων. Καμμιά φορά φταίνε γι' αυτό οι δάσκαλοι, καμμιά φορά ο τρόπος που είναι γραμμένη, καμμιά φορά και τα δυο μαζί. Μα όποιος κι αν φταίει, το βέβαιο είναι πως είμαστε ένας λαός που ξέρει την ιστρία του λιγώτερο από κάθε άλλον.

Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ανάγκη επείγουσα να γνωρίσουμε την πιο κοντινή αλλά και πιο σημαντική πηγή του ελληνικού σήμερα, το Εικοσιένα, το μεγαλύτερο αγώνα του ελληνικού γένους για την εθνική του ελευθερία. Ο μεγάλος εκείνος αγώνας, θρησκευτικός, φυλετικός και πολιτικός, έδειξε ανάγλυφες όλες τις αρετές και όλα τα ελαττώματα του εθνικού σώματος και γι' αυτό είναι βαθύτατα διαφωτιστικός και διδακτικός. Έχουμε λοιπόν ύψιστο συμφέρον να γνωρίσουμε καλά τα πρόσωπα, τα πράγματα, τις ιδέες και τα περιστατικά που ανέδειξε το δοξασμένο 21, για να μάθουμε από που ερχόμαστε και που πηγαίνουμε.

Όλα αυτά, τα ζωντανέψαμε από χρόνια, σε μια σειρά ιστορημάτων. Τώρα πάλι με τα ιστορικά δράματα και σκετς που ακολουθούν, προχωρούμε μεθοδικά σ' όλες τις φάσεις του αγώνα, φωτίζοντας την ατμόσφαιρα και υπογραμμίζοντας τα διδάγματα με τη δύναμη της δραματικής αλήθειας. Δεν έχουμε ούτε τώρα την πρόθεση, να κρύψουμε τίποτα απ' όσα είναι χρήσιμο να γίνουν γνωστά, αλλά και δεν πρόκειται ν' αλλοιώσουμε τη μορφή των προσώπων και των πραγμάτων με την πρόθεση του εξωραϊσμού. Η ιστορική πραγματικότητα θα παραμείνει σεβαστή κι' εδώ, ακόμη κι' όπου για χάρη πλαστικής απόδοσης, φαίνεται ότι κάπως απομακρυνόμαστε. ( Από τον πρόλογο του βιβλίου )

 

 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1909

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Εκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 1972

Αριθμός σελίδων

384

Διαστάσεις

21x14Θέμα

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ(. . .) Σελίδες πείρας μισού αιώνα ενός ανθρώπου που η δουλειά του τον έφερε πολύ κοντά στα κυριώτερα περιστατικά και τα επιφανέστερα πρόσωπα μιας μεγάλης περιόδου της νεώτερης εθνικής μας ζωής και μπορεί να παρουσιάσει κάποιες εικόνες, εντυπώσεις και στοχασμούς, ίσως όχι χωρίς χρησιμότητα για τους άλλους. Η μνήμη τρέφει το πνεύμα του ατόμου, η Ιστορία το πνεύμα των λαών. Και, από τη μεγάλη και την επίσημη, πολύ περισσότερο, η μικρή - αυτή, που παρουσιάζει τα περιστατικά στην καθημερινή τους οικειότητα και τη ζωντανή ατμόσφαιρά τους. (. . . ) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

 

ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΔΩΡΟ :

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Ο ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 1821 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΕκδότης

ΒΛΑΣΣΗΣ

Χρονολογία Έκδοσης

Δεκέμβριος 1969

Αριθμός σελίδων

452Θέμα

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ/ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

(. . .) Η παιδεία, οι νέοι, οι γονείς, η ηγεσία του τόπου χρειάζονται συγκεντρωμένα όλα τα κείμενα του Κοραή και των άλλων Ελλήνων νεοκλασικών, ποιητών και πεζογράφων. Τα κείμενα αυτά είναι οι πνευματικές πηγές, οι ρίζες του νέου Ελληνισμού. "Τον νέον Ελληνισμό - γράφει ο Ηλίας Βενέζης με την ευκαιρία της εκατονταετίας του Ξενόπουλου - θα τον φτιάξουμε δημιουργώντας νέα παράδοση πλάι στην άλλη, την πανάρχαιά μας. Και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος είναι, είπαμε, σελίδα μεγάλη στη νέα μας παράδοση". Ο Κοραής, ο Σολωμός, ο Παλαμάς, ο Ξενόπουλος, ο Παπαδιαμάντης, ο Μελάς κ. ά., είναι οι μεγάλες σελίδες της. Με τα κείμενά τους - που δεν τα επηρεάζουν αλλαγές προσώπων ή εκπαιδευτικών συστημάτων - διαμορφώνουν τη νέα ελληνική παράδοση, τη γραμμή πνευματικής πορείας του νέου ελληνισμού. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

 

 

Αποκτήστε τώρα αυτή τη μοναδική προσφορά μόνο με 28 Ευρώ !

 

 

Δέκα καταπληκτικά βιβλία του μεγάλου ιστοριογράφου Σπύρου Μελά !

 

 

Ζήστε τις σημαντικότερες ιστορικές στιγμές της ιστορίας της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας !

 

Δώρο τα έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα αξίας 8 ευρώ !

ΜΗΝ την χάσετε !

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΛΑΣΣΗ ! 


Πληροφορίες:

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 114

104.44 ΑΘΗΝΑ

210 3815000

FAX 210 3828295

Δείτε περισσότερα


Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ (ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΠεριεχόμενα

Για πρόλογο
Ο Βενιζέλος στην Αθήνα
Στο Στρατιωτικό Σύνδεσμο
Με τους πολιτικούς αρχηγούς
Αντιδράσεις, υπονομεύσεις και λάθη
Ο χειρισμός που θα τον επιβάλει
Ο Γεώργιος και η Κυβέρνηση εξεγείρονται
Συμβούλιο στο παλάτι
Επιβάλλει κυβέρνηση Δραγούμη
Με τους Κοινωνιολόγους
Πίσω στην Κρήτη - Η πολεμική συνεχίζεται
Στη Βουλή
Μια Ιστορική συνεδρίαση
Το υπόμνημα των αξιωματικών
Η επανάσταση τερματίζεται
Το Έργο του Συνδέσμου
Εκπαιδευτικό και Γλώσσα
Η Αγροτιά οργανώνεται
Η Πανθεσσαλική επιτροπή στην Αθήνα
Το Αγροτικό στη Βουλή και στο Βασιλιά
Συλλαλητήρια στη Θεσσαλία
Το αίμα των κολλήγων
Πρωθυπουργός στην Κρήτη
Οι πρώτοι ύμνοι των ξένων
Αναθεωρητική ή Συντακτική;
Συναντήσεις Γεωργίου - Βενιζέλου
Εκλογές - Αποχή των παλαιών κομμάτων
Ο Α' προεκλογικός λόγος του στην Αθήνα
Ο Βενιζέλος θριαμβεύει στις εκλογές
Το ζήτημα του Διαδόχου - "Αι έχιδναι"
Ο στρατός και η Γαλλική αποστολή
Η διοίκησή του παραμένει υπόδειγμα
Η τάξη και η ασφάλεια στην ύπαιθρο
Η ανάπλαση της Δικαιοσύνης
Οι συνεργάτες του με το ανώτερο ήθος
Η ανόρθωση των οικονομικών
Ο λόγος του για τα τσιφλίκια
Στη Βουλή για το Γλωσσικό
Το Σύνταγμα - Η Επανάσταση στη Σάμο
Το ζήτημα των Βουλευτών της Κρήτης
Τα παρασκήνια της Βαλκανικής συμμαχίας
Η Ρωσία και η Βαλκανική συμμαχία
Η Ελληνοβουλγαρική συνθήκη
Παραμονές πολέμου
Η Ένωση της Κρήτης - Ο πόλεμος

 

 

ΦΙΛΙΚΟΙ

ΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΠεριεχόμενα

Πρόλογος
Νικόλαος Σκουφάς
Θανάσης Τσακάλωφ
Μανώλης Ξάνθος
Παναγ. Αναγνωστόπουλος
Παναγιώτης Σέκερης
Νικόλαος Γαλάτης
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Γεωργάκης Ολύμπιος
Θανάσης Καρπενησιώτης
Σάββας Φωκιανός
Γεώργιος Λασσάνης
Λυκούργος Λογοθέτης

 

 

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ

ΒΙΕΝΝΗ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΕΥΒΟΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΣ Η ΚΡΗΤΗ ΤΟ 1821 ΜΕ 14 ΕΓΓΡΑΦΑ 1821-1830

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΠεριεχόμενα

Προετοιμασία

Η φιλική στις κυκλάδες

Η μεγάλη ώρα

Η επανάσταση φουντώνει

Δημήτριος Υψηλάντης

Η ώρα του Δημήτρη

Αθλιότητες

Ο κυβερνήτης

Προ του εικοσιένα

Το εικοσιένα

Έγγραφα 1821-1830

 

 

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ - ΑΙΓΑΙΟΝ, Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΠεριεχόμενα

Για Πρόλογο
Το μεγάλο μήνυμα
Η παρθενιά της φωτιάς
Πρώτη αποστολή
Μικρή περιπέτεια
Η αψιμαχία του Μόκρο
Στα Καμβούνια όρη
Απροσδόκητη συνάντηση
Κρούση στα Στενά
Η καθολική εικόνα
Η μάχη των Στενών
Σε αναζήτηση της πέμπτης Μεραρχίας
Επαφή με την Πέμπτη
Δράματα στα Σέρβια
Στο δρόμο των Σερβίων-Βέροιας
Περνούμε το Βέρμιο
Στη Βέροια
Το τηλεγράφημα του Βενιζέλου
Αποστολή στη Νάουσα
Συναντούμε κομιτατζήδες-Νέμα
Στο Στρατηγείο της δεύτερης Μεραρχίας
Μονομαχία πυροβολικού στα Γιαννιτσά
Το Πεζικό
Η λιτανεία των λαβωμένων
Η κατάσταση στον τούρκικο στρατό
Μπαίνουμε στα Γιαννιτσά
Μετά τη μάχη
Η έβδομη Μεραρχία
Στο Νοσοκομείο
Στο βαλτωμένο κάμπο - Για τον Αξιό
Στη Θεσσαλονίκη - Οι Βούλγαροι
Η μάχη της Μπάνιτσας
Ο αιφνιδιασμός
Οι γενναίοι στον πανικό
Η μάχη του Κόμανο
Η έκτη Μεραρχία - Στο Σόροβιτς
Το τούρκικο καραβάνι - Στη Φλώρινα
Ο αιχμάλωτος
Θαλασσινά τρόπαια
Όπως το Εικοσιένα
Ο πόλεμος στην Ήπειρο - Το Μπιζάνι
Η κατάληψη της Αετοράχης
Ο Κωνσταντίνος στην Ήπειρο
Ο Βενιζέλος στο Μέτωπο
Το σχέδιο - Οι στρατιωτικοί Ακόλουθοι
Μπαίνουμε στα Γιάννενα
Η Διάσκεψη του Λονδίνου
Η δολοφονία του Γεωργίου
Οι αιχμάλωτοι στρατηγοί - Ο Βόρις
Η έγκαιρη μετακίνηση του στρατού
Η συμμαχία με τη Σερβία υπογράφεται
Οι πρώτες βουλγάρικες επιθέσεις
Η Θεσσαλονίκη εκκαθαρίζεται
Ο πόλεμος με τους Βουλγάρους αρχίζει
Η μάχη Κιλκίς-Λαχανά
Δοϊράνη-Μπέλες-Στρώμνιτσα-Τεπέ
Βέτρινα-Δεμίρ Ισάρ-Πέτσοβο
Σφαγές
Στα στενά της Κρέσνας
Το ύψωμα 1378
Ο Βενιζέλος στο Βουκουρέστι - Ανακωχή
Ο πόλεμος της Διπλωματίας
Οι Βούλγαροι αντιπρόσωποι
Ειρήνη - Άξιος της πατρίδος

 

 

Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ 40 - ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΛΑΓΑ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

Ενδεικτικά από τα περιεχόμενα του βιβλίου

ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΠΕΛΑΓΑ

Πρώτες επιθέσεις

Ο πλοίαρχος Μορίν

Τορπιλλισμός της "'Ελλης"

Το τελεσίγραφο

Η Αθήνα στις 28 του Οκτώβρη

Ο αντίλαλος της καταδρομής

Το πολεμικό συμβούλιο αποφασίζει

Τα υποβρύχια

Οι βρεττανικές απόψεις

Η περιπολία του "Τρίτωνος"

Η εκδίκηση για την "Έλλη"

Δραματικός αφανισμός του "Πρωτέως"

Ο μπορμπαδισμός του Αυλώνα

Νέο κατόρθωμα του "Παπανικολή"

Το βούλιαγμα της "Κάρνια"

Η μεγάλη ναυμαχία του Ματαπά

Τα στούκας χτυπούν στον Πειραιά

Ο αφανισμός των "Ψαρών"

Η "Υδρα" στο βυθόΔΟΞΑΣΜΕΝΑ ΒΟΥΝΑ

Οι λόχοι της Πίνδου

Δοξολογία στην Κορυτσά

Πόλεμος στα χιόνια

Η μεγάλη μάχη των δύο λιμνών

Ο Έλληνας φαντάρος

Μέτωπο και μετόπισθεν

Στο χωριό του Αρσάκη

Η λέσχη της Μεραρχίας

Το έπος της Κλεισούρας

Μια εικόνα της πρώτης γραμμής

Το σχέδιο Καμπαλλέρο

Το έπος της Τρεμπεσίνας

Εμπόριο στο μέτωπο

Γυναίκα και πόλεμος

Ο τσολιάς

 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΠεριεχόμενα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΗΛΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΙΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΤΕΣΙΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ - ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΟΛΥΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ
ΛΟΡΕΝΤΣΟΣ ΜΑΒΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΦΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ
ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ

 

 

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΠεριεχόμενα

Για Πρόλογο
1. Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ
Το Παραμύθι
Τα Χελιδόνια
Ο Πατέρας του
2. ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Τα παιδιάστικα χρόνια
Μούτσος
Φλογισμένο πέλαγο
Κουρσάρος
Αυτεξούσιος
Ο Γάμος του
Χαραυγή μεγαλείου
Με τους Αλγερινούς
Η σωτήρια μεταμόρφωση
Με τον Νέλσωνα
Μεγαλεία της Ύδρας
Ο Παληκαρισμός
Η επανάσταση του 1807
Η επανάστασή του κατά της Ρουσίας
Η Ναυμαχία με το Ρουφέ
Αέρας Λευτεριάς
Με τον Αναγνωσταρά
3. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η επανάσταση του Οικονόμου
Το πρώτο ξεκίνημα
Αρχηγία Τομπάζη
Τα πρώτα μπουρλότα
Η έξοδό του
4. Η ΝΑΥΑΡΧΙΑ
Η Ναυμαχία της Πάτρας
Με τον Μαίτλαν
Νυχτομάχη
Κανάρης
Μπουρλότα Σαϊμόζι
Καινούργια εξόρμηση
Νίκες στον Αργολικό
Αποκορύφωμα της Νίκης
Ο κουτσός Πασάς
Κάτω από τ' Αγιονόρος
Ανέχεια και καυγάδες
Σκόπελο και Γρυπονήσι
5. ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ
Στον αποκλεισμό τ' Αναπλιού
Το ψυχομαχητό της Κρήτης
Στιγμή Λιποψυχίας
Στην Κάσο
6. ΤΟ ΚΟΡΥΦΩΜΑ
Στα μαύρα Ψαρά
Η καταστροφή
Ηρωικό τέλος
Η απόκριση του Μιαούλη
Τα πλιάτσικα
Αγώνες για την πειθαρχία
Εξόρμηση για τη Σάμο
Ναυμαχίες στο Νταρ - Μπουγάζι
Η Φυγή
Δοκιμαστικό συναπάντημα
Η μεγάλη μέρα
Το χαμόγελο της νίκης
Σωτηρία της Σάμου
Η μεγάλη νυχτοναυμαχία
Η αιώνια γκρίνια
Κατατρεγμός νυχτερινός
7. ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ
Εξόρμηση με περιπέτειες
Στο Νιόκαστρο
Συνέπειες γκρίνιας
Τρόπαιο στη Μεθώνη
Καινούργιες επιτυχίες
Ο χαμός του Ματρόζου
Για το Μεσολόγγι
Άνιση Πάλη
Νηστικοί για το Μεσολόγγι
Μέσα στη φωτιά
8. ΠΑΡΑΚΜΗ
Το πέσιμο του Μεσολογγιού
Στερνές αναλαμπές στη Σάμο
Αυταπάρνηση
Με τον Κόχραν
Τελευταίες υπηρεσίες
Προανάκρουσμα ανταρσίας
Ελευθέρας εκλογάς
Επαναστάτης
Η "Ελλάς" στον αέρα
Το τέλος του

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟ 1821 ΣΕ 14 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΚΕΤΣ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΠεριεχόμενα του βιβλίου

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΦΡΟΝΙΜΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΑΝΘΟΣ

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ

Ο ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ

ΣΤΑ ΛΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ '21

ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ

 

 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1909

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣΠεριέχονται οι ενότητες:
- Πρόλογος στην έκδοση από "Το Βήμα"
- Αντί για πρόλογο

Α. Πρώτη γνωριμία με τον Ελευθ. Βενιζέλο στην Κρήτη
Β. Μετά τον Βενιζέλο ο Θεοτόκης
Γ. Η Επανάσταση των Νεότουρκων
Δ. Προσωπική γνωριμία με τους αρχηγούς των Νεότουρκων
Ε. Στην Πόλη του Αβδούλ Χαμίτ
Στ. Ο Σουλτάνος αναγκάζεται να λυγίσει
Ζ. Οι Έλληνες πρίγκιπες στην Πόλη
Η. Η Κρήτη κηρύσσει την Ένωση
Θ. Πραξικόπημα μέσα στο πραξικόπημα
Ι. Το κίνημα στο Γουδί. Το σάβανο της "άψογης στάσης"
Ια. Ο ξεπεσμός των κομμάτων
Ιβ. Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί κατά του διαδόχου
Ιγ. Μια διακοίνωση των δυνάμεων
Ιδ. Συγκεντρώσεις, πρωτόκολλα, δραματικά επεισόδια
Ιε. Η Κυβέρνηση Θεοτόκη παραιτείται
Ιστ. Ο Ράλλης στην κυβέρνηση
Ιζ. Συνέπειες μια οδυνηρής γκάφας
Ιη. Ο σύνδεσμος βρίσκει αρχηγό
Ιθ. Συνέπειες της δουλικής πολιτικής του Ράλλη
Κ. Πρώτες επαναστατικές προκηρύξεις
Κα. Προς το κίνημα. Το προκαλεί ο Ράλλης
Κβ. Η Επανάσταση πραγματοποιείται
Κγ. Το στρατόπεδο των επαναστατών
Κδ. Όλοι με το "Δοβλέτι"
Κε. Δηλώσεις του Θεοτόκη προκαλούν θύελλα
Κστ. Η Βουλή συνεδριάζει
Κζ. Η αντεπανάσταση του Ναυτικού
Κη. Τα θωρηκτά χτυπούν
Κθ. Ο Σύνδεσμος σε αδιέξοδο. Προσκαλείται ο Βενιζέλος...

 

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

Ο ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 1821 ΤΟΜΟΣ Β'

Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΕνδεικτικά τα περιεχόμενα του τόμου :ΜΕΡΟΣ Β΄: ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

Σάλπισμα - πρός τους Σουλιώτας - πρός την Ευρώπην - πρός τους Σμυρναίους κ.α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Πρώτα μηνύματα - Κοραής και Υψηλάντης - η πολιτική της Ευρώπης - η καταστροφή της Χίου - Κοραής και Ανδρούτσος - Κοραής και Μαυροκορδάτος - προς Κουντουριώτην - πρός Ανρεάν Μιαούλην - πρός Κωνσταντίνον Κανάρη- Γυναίκες του 21 κ.α.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πολιτικαί παραινέσεις - Ηθική και Πολιτική - Δικαιοσύνη και Δικαστήρια - Σόλων , Πλάτων , Χριστός - Πατρίδα και Ελευθερία κ.α.ΠΑΡΑΤΗΜΑ : Κριτικά σημειώματα - Διδάσκαλος του Γένους κ.α.

 

 

 

 

Σπύρος Μελάς (1882 - 1966)

 

. Ο Σπύρος Μελάς γεννήθηκε στη Ναύπακτο γιος πταισματοδίκη. Μετά το θάνατο του πατέρα του εγκαταστάθηκε, παιδί ακόμη, στον Πειραιά, όπου τέλειωσε το γυμνάσιο. Φοίτησε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εγκατέλειψε όμως τις σπουδές του καθώς από νωρίς τον τράβηξαν η δημοσιογραφία και η τέχνη. Ήδη στα είκοσί του χρόνια ήταν τακτικός συνεργάτης του "Άστεως" και αργότερα της "Ακρόπολης", όπου δημοσίευσε και λογοτεχνικά πρωτόλεια, επηρεασμένα από τη γαλλική επιφυλλιδογραφία. Συντάκτης σε πολλές αθηναϊκές εφημερίδες ("Εμπρός", "Ημερήσια Νέα", "Ημερήσιος Τηλέγραφος", "Καθημερινή", "Έθνος", "Ελευθερία", "Αθηναϊκά Νέα", κ.α.), χρονογράφος, ανταποκριτής σε ευρωπαϊκές χώρες, τις Η.Π.Α. και την Αίγυπτο και εκδότης των περιοδικών "Ιδέα" (1933-1934) και "Ελληνική Δημιουργία" (1948-1954), ασχολήθηκε παράλληλα με το θέατρο, ως σκηνοθέτης, ηθοποιός και καθηγητής δραματολογίας. Σημαντικό ρόλο στη στροφή του στο θέατρο διαδραμάτισε η εμπειρία του από το Παρίσι, όπου έζησε κατά καιρούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η πολυποίκιλη δραστηριότητά του κάλυψε χρονικά το πρώτο μισό του αιώνα μας και ο συγγραφέας πήρε ενεργό μέρος στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της εποχής του. Με αφετηρία την προοδευτική πολιτική παράταξη οδηγήθηκε γύρω στο 1910 στον χώρο του σοσιαλισμού, στη συνέχεια στο κόμμα του Βενιζέλου και τέλος μέσω του περιοδικού "Ιδέα" στον χώρο του ελληνοκεντρικού ιδεοκρατισμού που ακολούθησε μια μερίδα της γενιάς του Τριάντα, όπου ανήκε και ο Γιώργος Θεοτοκάς. Ακαδημαϊκός από το 1935 στράφηκε προς την ιδεολογική συντήρηση, γεγονός που προκάλεσε αντιφατικές γνώμες των συγχρόνων του για το πρόσωπό του. Τις εμπειρίες του από τα ταξίδια του και την περίοδο που ήταν πολεμικός ανταποκριτής και λοχίας στο Βαλκανικό μέτωπο, κατέγραψε στους τόμους "Από τα ταξίδια μου", "Αμερική" και "Πολεμικές σελίδες". Το θεατρικό έργο του παρουσιάζει έντονα τα σημάδια από τη δραματουργία του Ίψεν και τη φιλοσοφία του Νίτσε, ενώ ο προσανατολισμός της γραφής του είναι σαφώς κοινωνικός. Ιδρυτής του Θεάτρου Τέχνης (1925) και της Ελευθέρας Σκηνής (1929 με τη Μαρίκα Κοτοπούλη και το Δημήτρη Μυράτ), φοίτησε σε σκηνοθετικά εργαστήρια του Παρισιού το 1928 και το 1935 ανέλαβε τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο θίασο Καινούριο Θέατρο της κυρίας Αλίκης και του Κώστα Μουσούρη. Η σκηνοθετική του δραστηριότητα συνέβαλε στην ανανέωση του αθηναϊκού θεατρικού ρεπερτορίου και στην ευθυγράμμισή του με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, ενώ έγραψε και θεατρικά έργα όπως "Ο γιος του ίσκιου", "Το κόκκινο πουκάμισο", "Το άσπρο και το μαύρο", "Μια νύχτα, μια ζωή", "Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται", "Παπαφλέσσας", κ.α. Ασχολήθηκε επίσης με την ποίηση (στη νεανική του ηλικία), τη διηγηματογραφία και κυρίως με τη μυθιστορηματική ιστοριογραφία, όπου ξεχώρισε για τη γλαφυρότητα του ύφους του και την οικονομία της γραφής του. Πέθανε στην Αθήνα. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Σπύρου Μελά βλ. Νέστωρ Μάτσας, "Σπύρος Μελάς", περιοδικό "Νέα Εστία", τ. Μ΄, τχ. 947 (Χριστούγεννα 1966), σ.13, Δημήτρης Γιάκος, "Μελάς Σπύρος", στη "Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας", τ. 10, Αθήνα: Χάρη Πάτση, χ.χ., Χ.Δ. Γουνελάς, "Μελάς Σπύρος", στο "Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό", τ. 6, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1987, Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, "Σπύρος Μελάς", στο "Η παλαιότερη πεζογραφία μας· από τις αρχές της ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο", τ. ΙΑ΄ (1900 - 1914), Αθήνα, Σοκόλης, 1998, σελ. 326-343, και Αλέξης Ζήρας, Χριστίνα Λύσσαρη, "Μελάς Σπύρος" στο "Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας", Αθήνα, Πατάκης, 2007, σελ. 1378-79 
Φτιάξτε μόνος σας την προσφορά που σας ενδιαφέρει!!!
Εσείς γράψτε μας ποιό βιβλίο θέλετε και εμείς θα σας δώσουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς!!! Ζητήστε το!
Σαν Σήμερα...
  • 1825: Ο Μιαούλης κατορθώνει να σπάσει τον κλοιό του Χοσρέφ εις το πολιορκημένο Μεσολόγγι και τροφοδοτεί τους πολιορκημένους.
  • 1921: Ο Κεμάλ συγκεντρώνει εις τον Σαγγάριο 40 με 50 χιλιάδες στρατό.
  • 1943: Οι Γερμανοί καίνε ζωντανούς μέσα εις φούρνους δύο πατριώτες ιερείς, τον Γ. Σούλη από το χωριό Μπαούσια και τον Δ. Τομαρά από τον Χορτιάτη.
Εορτολόγιο...
Τρίτη 23 Ιουλίου 2024
Ιεζεκιήλ προφήτου, Φωκά και Απολλωνίου ιερομάρτυρος, Πελαγίας οσίας της εν Τήνω