Τρέχουσα προσφορά: 15.00€ από 136.00€
Έκπτωση: 89%

ΕΠΙΤΟΜΟΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ

Μόνο 15.00€
Campaign Ended
Αξία Έκπτωση Κέρδος
136.00€ 89% 121€


Η προσφορά λήγει:
03/06/2016

Τοποθεσία:

Δες μεγαλύτερο χάρτη

Όροι και Στοιχεία της Προσφοράς:

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ


Ένας τόμος , 1691 σελίδες , 17 Χ 24 εκ. Εκδόσεις Γιοβάννη 1969ΠΡΩΤΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝΗ Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού όλης της Ελληνικής Γλώσσης ΑΡΧΑΙΑΣ - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ - ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ !

 

 

Αναθεωρημένο ,συμπληρωμένο και διορθωμένο υπό του ΘΗΣΕΩΣ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ , Καθηγητού της κλασσικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ομάδος φιλολόγων .

Εισαγωγή από τον Γεώργιο Χατζηδάκι !

Περιλαμβάνει λεξικόν Ορθογραφικόν και Ερμηνευτικόν , λεξικόν Κυρίων Ονομάτων , Λεξικόν Αρκτικολέξων , διεθνών και Ελληνικών φράσεων και λεξικόν κλίσεως ονομάτων !

 

 

 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 15 ΕΥΡΩ !

 

Δωρεάν τα έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα ! 

 

ΜΟΝΟΝ 5 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ! ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ ! 

 

 

 


Πληροφορίες:

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263

ΚΗΦΙΣΙΑ

 210- 8015113

 210-3815000

 

Δείτε περισσότερα


ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ


Ένας τόμος , 1691 σελίδες , 17 Χ 24 εκ. Εκδόσεις Γιοβάννη 1969ΠΡΩΤΟΝ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

 

έκδοσις αυτή δεν παύει να είναι επιτομή, συμπύκνωσις του εννεατόμου Μεγάλου Λεξικού της Ελληνικής Γλώσσης του Δημ. Δημητράκου, βασική δε αρχή της συμπυκνώσεως είναι η χρηστικότης. Εκ του εννεατόμου Λεξικού παραλαμβάνεται ό,τι είναι μάλλον χρηστικόν και προσφέρεται τούτο κατά τρόπον χρηστικόν. Αλλ' εκτός τούτου η Νέα έκδοσις του Λεξικού περιέχει πολλάς και ουσιώδεις συμπληρώσεις και βελτιώσεις επί τη βάσει της μετά το 1950, ότε συνετελέσθη το εννεάτομον Λεξικόν, εργασίας, ως και της κτηθείσης εκ της Α' εκδόσεως του Νέου Λεξικού πείρας. Το εννεάτομον Λεξικόν αναμφιβόλως εξακολουθεί να μένη μοναδικόν εις το είδος του, καθ' όσον μόνον αυτό εις την διεθνή λεξικογραφίαν παρακολουθεί μίαν ελληνικήν λέξιν εις την κίνησιν των τύπων και των σημασιών της από της αρχής έως εις τας ημέρας μας. Μοναδικόν ομοίως υπό την έποψιν αυτήν επιβάλλεται να είναι το Νέον Λεξικόν, ιδιαιτέρως δε εις την εκσυγχρονισθείσαν έκδοσίν του (1970). Χρήσιμος ενταύθα είναι η γενική διαπίστωσις: φανατισμοί δεν έχουν θέσιν εις Λεξικόν, φανατισμός δε υποδεικνύεται αν δια λόγους γλωσσικής απλώς τοποθετήσεως των εκδοτών του λέγεται υπ' αυτών ότι τούτο είναι δεκτόν, εκείνο δε απόβλητον. Το αληθές Λεξικόν αποδίδει εικόνα της γλωσσικής ζωής με αντικειμενικότητα, καθ' όσον ανήκει εις άνθρωπον, και απάθειαν, πιστότητα και ακρίβειαν. Τούτο ισχύει πρωτίστως δια τους τύπους και τας εκφοράς, αλλ' επίσης και δια τας διαφόρους γραφάς των λέξεων. Φυσικά ως προς τας γραφάς ταύτας η ορθότης είναι πρωτίστως οδηγός. Αλλά τούτο κάθε άλλο παρά πάντοτε είναι δυνατόν, ιδία, όταν η ετυμολογία της λέξεως είναι άγνωστος ή αμφισβητούμενη. Εις την Δημοτικήν αι δυσχέρειαι είναι ασυγκρίτως μεγαλύτεραι. Τα διπλά εις καταλήξεις ξένων λέξεων, ο τόνος της μακράς παραληγούσης εις ονόματα εκ τριτοκλίτων της Καθαρευούσης και συνηρημένας μετοχάς καθ' ωρισμένας πτώσεις είναι εκ των συνηθέστερων τοιούτων δυσχερειών. Ομοφωνία επ' αυτών δεν υπάρχει, αυτή δε ή εκείνη η γραφή είναι ζήτημα όχι ορθότητος αλλά ταύτης ή εκείνης της τιθεμένης εκάστοτε αρχής. Το Λεξικόν οφείλει να παραθέτη τας γραφάς ταύτας, να δεικνύη δε, εφ' όσον τούτο είναι εφικτόν, προσήλωσιν προς την παράδοσιν και την συνέχειαν της γλώσσης. Εις τας περιπτώσεις ταύτας ο χρησιμοποιών το Λεξικόν θα ευρίσκη εις αυτό τουλάχιστον αν η ενδιαφέρουσα αυτόν γραφή είναι εν χρήσει.
Αι συμπληρώσεις και βελτιώσεις του Νέου Λεξικού συνίστανται κυρίως εις τα εξής: Διωρθώθησαν ή και όλως αφηρέθησαν όσα εκ της νέας ερεύνης δεικνύονται οπωσδήποτε εσφαλμένα. Ταύτα κατ' ανάγκην δεν ήσαν πολλά. Αντιθέτως πολλά είναι τα προστεθέντα, τα οποία αποτελούν πραγματικόν εμπλουτισμόν του Λεξικού.
Περισσότερον συγκεκριμένως το Νέον Λεξικόν επλουτίσθη εξ όλων των φάσεων της Ελληνικής γλώσσης

 

Φτιάξτε μόνος σας την προσφορά που σας ενδιαφέρει!!!
Εσείς γράψτε μας ποιό βιβλίο θέλετε και εμείς θα σας δώσουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς!!! Ζητήστε το!
Σαν Σήμερα...
  • 1906: Διακόπτονται οι σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας, ένεκα της στάσεως της Ρουμανίας εις το ζήτημα των Κουτσόβλαχων.
  • 1908: Θεμελιώνεται ο ναός του Αγίου Ανδρέα εις την Πάτρα, όπου παρευρέθησαν ο βασιλιάς και πλήθη κόσμου.
  • 1932: Αιματηρή σύγκρουση με πολλούς τραυματίες εις την Πάτρα, μεταξύ διαδηλωτών εργατών απεργών και αστυνομίας.
Εορτολόγιο...
Σαββάτο 3 Ιουνίου 2023
Λουκιλλιανού μάρτυρος και των 4 συν αυτώ νηπίων, Παύλης μάρτυρος